ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан үндсэн чиг үүргийн хүрээнд 

Санхүү татварын тайланг нэгтгэн гаргах, удирдлагуудад мэдээллэх 

Дуусах огноо: 2021.07.30

АВТЫН ЦАХИЛГААНЧИН

Техник тоног төхөөрөмжийн цахилгааны гэмтлийг оношилж, засварлах 

Дуусах огноо: 2021.07.30

УНИВЕРСАЛ ОПЕРАТОР

Уурхайн техникийн бүтээлийн операторуудын жигд ажиллагааг хангаж Экскаватор,бульдозер, дугуйт бульдозер, автогрейдер, автосамосвал барьж уулын ажил хийх 

Уулын сургагчтай хамтран операторуудад практик болон танхимын сургалт хийх 

Оператороос ур чадварын үнэлгээ авах 

Дуусах огноо: 2021.07.30

ХАБЭА-Н АХЛАХ ИНЖЕНЕР

ХАБЭА-н удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх, хэрэгжилт үр дүнд хяналт тавих

Компанийн бодлого, төлөвлөгөөг боловсруулж, шаардлагатай журам зааврыг шинэчлэн батлуулж, хэрэгжүүлэх

Компанийн ҮО, ХХ-ийг судлан бүртгэх орон тооны бус комисст ажиллах

Дуусах огноо: 2021.07.30

БУЛЬДОЗЕРЫН ОПЕРАТОР

Уурхайн мөргөцөг, экскаваторын ул, хөрс болон нүүрсний овоолго зэргийн түвшинг бариулах, тэдгээрийн хамгаалах хөмсгүүд, уурхайд ашиглагдаж байгаа технологийн болон бусад налуу замууд, хөрс хуулах, өрмийн болон тэсэлгээний талбай бэлтгэх

Дуусах огноо: 2021.07.30

60 ТОННЫН ДАМПЫН ОПЕРАТОР

Ээлжийн хугацаанд өөрийн хариуцсан техникийг ашиглан өгсөн нарядын дагуу уулын хөрс, нүүрс тээвэрлэлтийн ажлыг аюул осолгүй, батлагдсан уулын ажлын паспорт, технологийн горимын дагуу, ээлжийн төлөвлөгөөг ханган биелүүлж үр бүтээлтэй ажиллах; 

Дуусах огноо: 2021.07.30

ЭКСКАВАТОРЫН ОПЕРАТОР

Ээлжийн хугацаанд өөрийн хариуцсан техникийг ашиглан өгсөн нарядын дагуу уулын хөрс хуулалт, нүүрс олборлолт хийх 

Дуусах огноо: 2021.07.30

УСАЛГААНЫ МАШИНЫ ЖОЛООЧ

Усны насосыг эвдрэлгүй ажиллуулах, замын усалгааг тохируулж хийх, замын тоос дарах, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь түргэн шуурхай, аюулгүй байдлыг хангаж гүйцэтгэх 

Дуусах огноо: 2021.07.30

ГААЛИЙН БҮРДҮҮЛЭГЧ

Экспортод гарч буй нүүрсний гаалийн бүрдүүлэлт хийх 

Гаалийн хууль тогтоомж, дүрэм журмыг мөрдөж ажиллах 

Гаалийн байгууллагад шаардлагатай гэрээ болон дүгнэлтийг үнэн зөв тайлагнах 

Байгууллагад мөрдөгдөж байгаа дүрэм журмыг мөрдөн ажиллах  

Ажлын байрны тодорхойлолтод  заагдсан үндсэн чиг үүрэг 

Дуусах огноо: 2021.07.30

ТУСЛАХ ИНЖЕНЕР

Уулын ажлын төлөвлөгөө, уулын инженерийн зааварчилгааны дагуу уулын хэсгийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа, ус шүүрүүлэх байгууламж болон уулын бусад туслах үйл ажиллагааг хийж гүйцэтгэх, түүнд хяналт тавих 

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу 

Дуусах огноо: 2021.07.30

ЗАСВАРЧИН

Уурхайн хөдөлгөөнт болон суурин тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг технологийн дагуу чанартай хийж гүйцэтгэх 

Дуусах огноо: 2021.07.30

ДУГУЙ ЗАСВАРЧИН

Уурхайд ажиллаж байгаа дугуйт техникүүдийн хэвийн ажиллагааг хангах зорилгоор засварын мастерын өгсөн нарядын дагуу дугуй засвар болон засвар үйлчилгээний ажлыг хийж гүйцэтгэх; 

Дуусах огноо: 2021.07.30