2017

Монгол Улсын Засгийн газар, МҮХАҮТ хамтран Монгол Улсын ТОП100 ААН-ийг эрэмбэлж, өргөмжлөж манай компани анх удаагаа ТОП100 ААН-ээр тодорсон.

Монгол Улсын Засгийн газар, МҮХАҮТ хамтран Монгол Улсын ТОП150 ААН-ийг эрэмбэлж, өргөмжлөж манай компани ТОП150 ААН-ээр тодорсон.

2018

2019

Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэсээс Баянзүрх дүүргийн шилдэг шимтгэл төлөгч ажил олгогч байгууллагаар өргөмжлөв.

Монгол Улсын Засгийн газар, МҮХАҮТ хамтран Монгол Улсын ТОП100 ААН-ийг эрэмбэлж, өргөмжлөж манай компани анх удаагаа ТОП100 ААН-ээр тодорсон.

2020

2021

Монгол Улсын Засгийн газар, МҮХАҮТ хамтран Монгол Улсын ТОП100 ААН-ийг эрэмбэлж, өргөмжлөж манай компани хоёр дахь удаагаа ТОП100 ААН-ээр тодорсон.