“Баялаг Энержи Ресурс” ХХК нь өөрийн мэдлэг чадвараа байнга дээшлүүлж боловсрохыг эрмэлздэг иргэдээс сонгон шалгаруулж мэргэжлийн өндөр мэдлэг чадвартай, зөв хандлага, төлөвшилтэй ажилтан авч ажиллуулах зарчмыг баримтална.