Компанийн танилцуулга

 

2017   Уул уурхай болон гадаад худалдааны чиглэлээр үүсгэн байгуулагдсан.

Бид Монгол инженерийн ёс зүй, туршлага, ур чадварыг Дэлхийн жишиг технологитой хослуулан байгалийн баялгийг зөв зохистой, хариуцлагатайгаар олборлон боловсруулж, Монгол улсын хөгжил дэвшилд бодьтой хувь нэмэр оруулдаг үндэсний тэргүүлэгч
компани байна.

 

Уриа.

Хариуцлагатай ёс зүйтэй уул уурхай, Тогтвортой хөгжил дэвшил-Үндэсний баялаг

 

500

Хүний нөөц

54

Үндсэн тоног төхөөрөмж

46

Туслах тоног төхөөрөмж