Нээлттэй ажлын байр

Ажлын байр Зарласан өдөр Дуусах өдөр
1 Туслах ажилтан 06/28/2018 06/28/2018
2 Инженер 06/28/2018 06/28/2018
3 Нягтлан бодох 06/25/2018 06/29/2018
4 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлийн зөвлөх 06/13/2018 06/24/2018
5 Том оврын машины жолооч 06/13/2018 06/27/2018