Дулааны цахилгаан станц

ДЦС нь баяжуулах үйлдвэрийн завсрын бүтээгдэхүүн буюу эрчим хүчний нүүрсийг ашиглан цахилгаан эрчим хүч, дулаан үйлдвэрлэж НБҮ, КЭМП, ЗҮТөв гэх мэт уурхайн бүх хэсгийг цахилгаан эрчим хүчээр бүрэн хангана.
Ойролцоо байгаа Сэврэй, Гурван тэс Ноён  сумуудад илүүдэлтэй байгаа хямд цахилгаан эрчим хүч нийлүүлэх таатай нөхцлийг бүрдүүлсэн.