“Баялаг Энержи Ресурс” ХХК нь өөрийн мэдлэг чадвараа байнга дээшлүүлж боловсрохыг эрмэлздэг иргэдээс сонгон шалгаруулж мэргэжлийн өндөр мэдлэг чадвартай, зөв хандлага, төлөвшилтэй ажилтан авч ажиллуулах зарчмыг баримтална. 

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ҮЕ ШАТ
НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР

Ажлын байрыг зарлах

АНКЕТ ХҮЛЭЭН АВАХ

Ажилд орох өргөдөл

АНКЕТ ШАЛГАРУУЛАЛТ

Шигшилт хийх

АНХАН ШАТНЫ ЯРИЛЦЛАГА

Онлайн болон утсаар

ШАЛГАЛТ

Мэргэжлийн болон ерөнхий ур чадвар

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ЯРИЛЦЛАГА

Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтын баг

АЖЛЫН САНАЛ

И-мэйлээр болон утсаар

АЖИЛД ОРОХЫН ӨМНӨХ ҮЗЛЭГ

Эрүүл мэндийн үзлэг

ЗХНГ