СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ

“Баялаг Энержи Ресурс” ХХК нь өөрийн мэдлэг чадвараа байнга дээшлүүлж боловсрохыг эрмэлздэг иргэдээс сонгон шалгаруулж мэргэжлийн өндөр мэдлэг чадвартай, зөв хандлага, төлөвшилтэй ажилтан авч ажиллуулах зарчмыг баримтална.

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ҮЕ ШАТ

Ажлын байрыг зарлах

Ажилд орох өргөдөл

Шигшилт хийх

Онлайн болон утсаар

Мэргэжлийн болон ерөнхий ур чадвар

Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтын баг

И-мэйлээр болон утсаар

Эрүүл мэндийн үзлэг