Дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийг бууруулах, ой усны нөөцийг хамгаалж нэмэгдүүлэх, экологийн тэнцвэрт байдлыг хангах зорилгоор санаачилсан “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлөгөөнд Өсөх Зоос ХХК нь нэгдэн Богдхан уулын ДЦГ Шанаган мод”-д шилмүүст төрлийн тарьц болон навчит төрлийн суулгацаар 12 га талбайд 26,400 ш мод тарьж ургуулахаар тарилтын ажлаа амжилттай эхлүүллээ.Тус ажлыг эхлүүлэхэд гар бие оролцсон хамт олондоо баярлалаа. 🌲🌲🌲🌳🌴🌏