ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН БОДЛОГО

Баялаг Энержи Ресурс ХХК-ийн хүний нөөцийн бодлого нь Компанийн Эрхэм зорилгод хүрэхийн тулд компанийн үнэт зүйл, баримтлах зарчимд тулгуурлан бизнесийн үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулах, ажилтнуудыг сэтгэл ханамжтай, ажлын гүйцэтгэл сайтай, урт хугацаанд тогтвор суурьшилтай ажиллуулахыг хөхүүлэн дэмжихэд чиглэнэ.

  • Монголын 100% хөрөнгө оруулалттай, үндэсний компани
  • Найрсаг залуу хамт олон
  • Ажиллаж амьдрах таатай орчин нөхцөл
  • Өсөн дэвших боломж ажилтан бүрт тэгш
  • Гүйцэтгэлд суурилсан урамшууллын тогтолцоо
  • Ажилтанд зориулсан хөнгөлөлт, хангамж
  • Чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх боломж