Монгол улсын болон олон улсын ур чадварын сорилт

Лаборатори нь шинжилгээ хийж эхэлсэн цагаас хойш жил бүр дотоодын болон олон улсын ур чадварын сорилт хөтөлбөрт амжилттай оролцож байгаа. Үүнээс:

  • 2019 онд Геологийн төв лабораторийн “CGL PT 01 НҮҮРС” Ур чадварын сорилт хөтөлбөрийн 7 дугаар тойрогт амжилттай оролцсон. Нийт 20 лаборатори оролцож, 4 төрлийн үзүүлэлт тодорхойлсон. (Z-0.44)
  • 2019 онд China NIL Research Center for Proficiency Testing -ийн ур чадварын сорилтонд амжилттай оролцсон. PT-1825-2 кодтой дээж дээр 3 төрлийн үзүүлэлт тодорхойлсон. (Z-0.66)
  • 2020 онд Геологийн төв лабораторийн зохион байгуулсан “CGL PT 01 НҮҮРС” (УЧС) Ур чадварын сорилт хөтөлбөрийн 8 дугаар тойрогт оролцсон. (Z-0.56)
  • 2019 онд CGL Z-0.44, CNAS Z-0.66, 2020 онд CGL Z-0.56 байгаа нь лабораторийн хувьд маш тогтвортой хэмжлийн эргэлзээ бага шинжилгээ гүйцэтгэж байгааг илтгэж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *